Wideodomofony

Jak mogę zapisać swoje obrazy?

Za pomocą aplikacji można rejestrować obrazy. Obrazy mogą być rejestrowane ręcznie i/lub automatycznie. W zależności od tego wyboru, obrazy są następnie zapisywane w pamięci smartfona, na karcie SD urządzenia Smart lub w Cloud.

 

Ręczne nagrywanie

Opcja "Zrzut ekranu" umożliwia ręczne zrobienie zdjęcia obrazu na żywo. Zdjęcie to jest zapisywane w pamięci aplikacji Smart na smartfonie. Opcja "Photo Book" umożliwia przeglądanie tych obrazów.

mceclip0.png

Możesz użyć opcji "Plik", aby rozpocząć nagrywanie wideo obrazu na żywo z urządzenia Smart. Ponowne naciśnięcie opcji "Plik" spowoduje zatrzymanie nagrywania. Nagranie zostanie zapisane w pamięci smartfona. Nagrany materiał wideo można obejrzeć za pomocą opcji "Photo Book" (Fotoksiążka).

 

Automatyczne nagrywanie

Aby automatycznie nagrywać obrazy, należy zainstalować kartę SD w urządzeniu Smart lub subskrybować usługę Cloud Storage. Opcje ustawień automatycznego nagrywania obrazów na żywo mogą się różnić w zależności od typu urządzenia Smart.

 

Ustawienia nagrywania

Jeśli ta opcja jest dostępna, można tutaj ustawić tryb nagrywania. W tym miejscu można wybrać jedną z następujących opcji:
- Przypadek nagrywania
- Nagrywanie ciągłe

Możliwe jest również ustawienie harmonogramu czasowego. Za pomocą harmonogramu można określić, w które dni/godziny będą wykonywane automatyczne nagrania i zapisywane na karcie SD.

mceclip3.png

 

Jeśli nie masz opcji "Ustawienia nagrywania", urządzenie Smart będzie automatycznie nagrywać wideo po wykryciu ruchu lub w momencie, gdy zadzwoni dzwonek do drzwi.

 

Automatyczne oglądanie nagrań

Opcja "Odtwarzanie" umożliwia oglądanie nagranych obrazów.

Przycisk "Data" otwiera kalendarz i umożliwia pobieranie nagrań od określonej daty.

mceclip6.png

Przesuwając palcem w lewo/prawo na linii czasu, można przeglądać nagrania z określonego czasu.

mceclip5.png