Inteligentne wtyczki

Inteligentna wtyczka może służyć jako detektor w przypadku utraty zasilania.

Przerwy w zasilaniu mogą mieć nieprzyjemne konsekwencje, takie jak rozmrożenie lodówki lub zamrażarki w momencie zaniku zasilania lub brak tlenu w akwarium. Jeśli korzystasz z inteligentnej wtyczki (Smart Power Plug), możesz ustawić ją w menu tak, aby otrzymywać powiadomienia na telefon w przypadku awarii zasilania. Może to być szczególnie przydatne w przypadku, gdy nie ma Cię w domu, abyś mógł natychmiast podjąć odpowiednie działania.

Wystarczy podłączyć urządzenie do wtyczki Smart Power Plug, a następnie do gniazdka ściennego. Upewnij się, że podłączane urządzenie nie przekracza maksymalnego obciążenia wtyczki Smart Plug.


Aby skonfigurować "powiadomienie offline", wykonaj poniższe czynności:

  • Upewnij się, że Smart Power Plug jest dodany do aplikacji.
  • Upewnij się, że opcja "Powiadomienia push" jest włączona w ustawieniach profilu.
  • W aplikacji HOME (Mój dom) przejdź do ekranu menu wtyczki Smart Power Plug.
  • Kliknij ikonę edycji w prawym górnym rogu.
  • Na stronie edycji włącz opcję "Powiadomienia offline".
  • Pojawi się wyskakujące okienko informujące, że otrzymasz powiadomienie, gdy tylko Smart Power.
  • Plug wyłączy się na 30 minut. zasilania, kliknij OK.
  • Kliknij <, aby zamknąć stronę edycji.
  • Kliknij <, aby zamknąć ekran menu.