Oświetlenie zewnętrzne

Jak zainstalować Bluetooth Mesh Gateway?

Bluetooth Mesh Gateway można łatwo sparować z aplikacją.


Tak to działa:
Krok 1: Podłącz Gateway. Natychmiast zacznie migać od zielonego do niebieskiego światła.
Krok 2: Otwórz aplikację i sparuj Gateway w taki sam sposób, jak inne produkty Smart.
Wskazówka: Włącz połączenie Bluetooth w telefonie/urządzeniu. Gateway, który ma zostać sparowany, pojawi się w górnej części aplikacji i będzie można go od razu sparować.
Krok 3: Parowanie zakończy się pomyślnie, gdy dioda na bramce zacznie świecić na niebiesko.

 

Możesz teraz dodać inne produkty Smart Outdoor do Bluetooth Mesh Gateway.