Ogólne

Jak zresetować produkty Smart?

Aby zresetować produkt Smart, należy wykonać procedurę resetowania, aby usunąć ustawienia konfiguracji i połączenia, przywracając urządzenie do pierwotnego stanu i umożliwiając jego ponowne połączenie z nową siecią lub kontem Smart App.

 

Smart lamp:
Aby zresetować lampę Smart, obróć ją w oprawie. Jeśli w oprawie znajduje się kilka żarówek, tymczasowo odkręć lub wykręć te żarówki, aby zapobiec jednoczesnemu przejściu tych żarówek w tryb parowania.

Włączenie/wyłączenie w poniższych krokach oznacza, że zasilanie lampy powinno zostać przerwane.

 • Upewnij się, że lampa jest włączona, a następnie wyłącz ją.
 • Odczekać 5 sekund
 • Włączyć i wyłączyć lampę (w ciągu 2 sekund)
 • 1 sekunda czekania
 • Włącz i wyłącz lampę (w ciągu 2 sekund)
 • Odczekaj 1 sekundę
 • Włącz lampę (lampa zacznie migać)

Następnie można dodać/połączyć lampę z aplikacją.

 

Lampa Bluetooth Mesh (zewnętrzna):
Aby zresetować lampę zewnętrzną Bluetooth, wykonaj poniższe czynności. Włączenie/wyłączenie w poniższych krokach oznacza, że zasilanie lampy musi zostać przerwane.

 • Upewnij się, że lampa jest włączona, a następnie wyłącz ją.
 • Odczekać 10 sekund
 • Włączyć i wyłączyć lampę (w ciągu 2 sekund)
 • Odczekać 5 sekund
 • Włącz i wyłącz lampę (w ciągu 2 sekund)
 • Odczekaj 5 sekund
 • Włącz lampę (lampa zacznie migać)

Następnie można dodać/połączyć lampę z aplikacją.

UWAGA!
Jeśli używasz Bluetooth Mesh Gateway, dodaj lampy ze strony zarządzania Gateway.

 

Inne Smart urządzenia:
Aby zresetować inne inteligentne urządzenie, takie jak na przykład inteligentny dzwonek do drzwi lub inteligentna kamera, naciśnij przycisk resetowania lub otwór przez około 5 sekund, aż dioda na urządzeniu zacznie migać lub urządzenie wyda dźwięk.

Następnie można dodać/sparować urządzenie Smart z aplikacją.