Ogólne

Jak mogę zaktualizować produkty Smart?

Wewnętrzne oprogramowanie (firmware) produktów Smart jest aktualizowane automatycznie. Produkty są zatem automatycznie wyposażane w najnowsze funkcje i optymalizacje bez konieczności interwencji użytkownika.

Gdy aktualizacja jest dostępna, jest wdrażana do wszystkich produktów Smart etapami. Aktualizacje mogą być przyspieszane przez użytkownika.
W tym celu należy otworzyć aplikację i wybrać żądane urządzenie. Następnie kliknij w prawym górnym rogu (pióro) i wybierz "sprawdź aktualizacje oprogramowania układowego" na dole listy. Jeśli aktualizacja jest dostępna, zostanie automatycznie zainstalowana na urządzeniu inteligentnym.

 

UWAGA: Podczas aktualizacji urządzenie może przez krótki czas nie reagować, a po jej zakończeniu zostanie automatycznie uruchomione ponownie. Absolutnie NIE wyłączaj urządzenia podczas procesu aktualizacji, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktu.